Spilwoord is een opinieplatform waar we zo veel mogelijk verschillende mensen, meningen en visies een podium bieden. Openheid en respect voor elkaar zijn hierin essentieel.

Spilwoord is een plek waar we je aanmoedigen om een reactie te plaatsen. Geef gerust een reactie op het bericht wat je zojuist gelezen heb en voeg daarmee wat toe aan de discussies die we los proberen te maken. Je mening geven is nooit fout, maar doe dit wel gefundeerd. Houd de discussie open en weet dat andere ook op jouw reactie kunnen reageren. Een reactie puur uit emotie plaatsen raden wij af.

Denk vooral eerst na voordat je een reactie plaatst en bedenk of jouw bericht wat toevoegt aan de discussie. Dat kan zijn omdat je een mening deelt en deze aanvullend is op hetgeen al gezegd is of dat je juist een tegenovergestelde mening hebt of een ander perspectief wilt laten zien.

Dit alles gaat uiteraard met een aantal regels. Regels waar we ons allemaal aan houden om de sfeer op Spilwoord netjes en beschaafd te houden. Spilwoord is een plek voor iedereen.

De redactie van Spilwoord kan te allen tijde er voor kiezen om zonder opgave van een reden een reactie te verwijderen of je te weren van onze website. Wij behouden ons tot het recht om te bepalen wat er op Spilwoord staat.

Wat mag absoluut niet?

Als je een van onderstaande regels overtreedt, dan zetten wij jouw account op non-actief of we blokkeren jouw IP-adres (ban). Dat betekent dat je niet meer op Spilwoord kunt reageren. In extreme gevallen kunnen wij er zelfs voor kiezen om je volledig van onze site te weren.

 • Racistische of discriminerende uitingen staan wij niet toe en voegen niks toe aan de discussie
 • Haatzaaiende opmerkingen of bedreigingen zijn verboden en zijn niet nodig om jouw punt duidelijk te maken
 • Beledigingen, intimidatie en pestgedrag (cyberbullying) staan we absoluut niet toe
 • Spam, reclame en misleidende opmerkingen zijn verboden op Spilwoord
 • Propaganda of lobbyen doe je niet op Spilwoord. Je mag best je polieke voorkeur uitspreken, maar je bent hier niet om bijvoorbeeld leden te werven
 • Trollen om zo moedwillig de discussie een kant op te sturen of om ‘gewoon’ te provoceren doen we hier niet
 • Post geen privacygevoelige informatie van anderen

Community richtlijnen

De richtlijnen die wij opgesteld hebben zijn ervoor om de discussies fatsoenlijk te houden. Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, dan kan het zo zijn dat we jouw reactie verwijderen of dat we jouw account blokkeren voor reacties. In het ergste geval weren we je van onze website.

 • We reageren in het Nederlands
 • Probeer altijd zo goed mogelijk in ABN te schrijven. Typ- en taalfoutjes kunnen voorkomen, maar dit moet niet de overhand hebben in jouw reactie
 • Reageer inhoudelijk op het onderwerp of de discussie. Off-topic of inhoudsloos commentaar wordt verwijderd
 • Eén keer je mening ventileren onder een artikel is genoeg. Val niet in herhaling, maar voeg met elke reactie iets nieuws toe aan de discussie
 • Houd frustraties (om welke reden dan ook) uit het commentaar en reageer gefundeerd
 • Gedraag je volwassen en behandel een ieder met respect
 • Citeer je het werk of iets van iemand anders, vermeld dit er dan bij
 • Probeer het gebruik van emoji’s zoveel mogelijk te beperken

Klachten

Het kan voorkomen dat je het niet met ons eens bent over het verwijderen van een reactie of het blokkeren van jouw IP-adres.

Ben je het niet eens met een reactie van iemand anders of ben je van mening dat iemand een regel overtreedt? Meld het ons dan via de knop bij het bericht of door ons contactformulier in te vullen.