Privacy is voor veel mensen belangrijk en daarom ook voor Spilwoord. Wij willen graag zo transparant mogelijk zijn als het om jouw gegevens gaat. Lees hier onze privacyverklaring voor een duidelijke uitleg over welke gegevens wij verzamelen, gebruiken en waarom wij deze gegevens nodig hebben.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je Spilwoord bezoekt, dan kunnen er persoonsgegevens over je verwerkt worden. Sommige gegevens over je worden automatisch verzameld en sommige gegevens worden aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier. Hieronder vind je welke gegevens wij mogelijk over je verzamelen.

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw IP-adres

Waarom heeft Spilwoord deze gegevens nodig?

Spilwoord verwerkt deze gegevens voor de onderstaande doeleinden.

  • Contact met jou op te nemen als je een artikel wilt laten plaatsen op Spilwoord
  • Marketingdoeleinden zoals de Spilwoord nieuwsbrief en andere e-mailmarketing
  • Het controleren en handhaven van regels op reacties

Delen van persoonsgegevens met derden

Spilwoord deelt de verzamelde gegevens niet met derden.

Reacties op berichten

Reacties die je geeft op berichten op onze websites worden niet expliciet geregistreerd als persoonsgegevens. Wel staan deze berichten uiteraard op onze servers. Je bent helemaal vrij in wat je als reactie op een bericht of op een andere reactie onder een bericht plaatst (mits ze voldoen aan onze huisregels). Let er wel op dat zaken als politieke voorkeur, geslacht, geloofovertuiging enz. achterhaald kunnen worden uit de reacties die jij plaatst. Dat kan ook het geval zijn als je een artikel indient bij Spilwoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spilwoord en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spilwoord.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Aanvragen zonder identiteitsbewijs worden niet in behandeling genomen. Maak in de kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op jouw verzoek.

Spilwoord wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door de stappen te volgens die genoemd staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spilwoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer informatie daarover kun je opvragen via info@spilwoord.nl. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via ons contactformulier.