Spilwoord gelooft dat actuele maatschappelijke kwesties vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden

Waar veel platforms slechts één kant van het verhaal belichten, is Spilwoord niet bang om onderwerpen vanuit meerdere standpunten te benaderen. Bij Spilwoord geloven wij dat deze visies uitstekend naast elkaar kunnen bestaan. Sterker nog, de verschillende perspectieven kunnen naar elkaar toewerken en elkaar overlappen. Het verschil is dan nog maar minimaal wat de ruimte geeft tot discussie en dat verbreedt jouw horizon.

Spilwoord daagt je uit om jouw kijk op de wereld te verbreden of te verleggen door meerdere opinies te bieden over actuele thema’s of onderwerpen. Spilwoord wil op deze manier laten zien dat meerdere politieke kleuren en meningen makkelijk hand in hand kunnen gaan op één platform. Bekijk de actualiteiten eens niet vanuit je eigen veilige standpunt, maar probeer ook het gelijk van de ander te zien.

De huidige journalistiek en opiniewebsites zijn vaak te politiek gekleurd. Wij willen graag een gemengd geluid bieden voor mensen die verder kijken dan hun eigen spectrum.

Spilwoord wilt polarisatie in de samenleving verminderen, maar is niet tegen pluriformiteit in meningen. Zet ons en andere lezers op scherp door je in de discussie te mengen. Reageer op onze artikelen met jouw visie en mening. Houd wel in je achterhoofd dat het op onze website niet gaat om wie er gelijk heeft, maar dat we elkaar een ander perspectief bieden. Het stellen van de juiste vraag is hier belangrijker dan het geven van het juiste antwoord. Daarmee maken we samen hetgeen wat Spilwoord is en waar wij voor staan. Geef wel altijd een gefundeerde mening en houd rekening met onze huisregels als je een reactie plaatst.

De mening van een ander…

Onze columnisten en auteurs zijn kritisch, toegewijd en open minded, maar bovenal gewoon mens. Dat betekent dat er altijd een vooringenomenheid of bias in een artikel kan zitten. Uiteraard streven wij er bij Spilwoord naar deze zo veel mogelijk te beperken.

Wij proberen geen juist of goed statement te maken over de onderwerpen die wij bespreekbaar maken en op Spilwoord plaatsen. De meningen die worden gepresenteerd hoeven niet de mening van de auteur te zijn, het is een van de vele visies waarmee er naar een onderwerp of actualiteit gekeken kan worden. Niks wordt op Spilwoord gepresenteerd als absolute waarheid.

Een mening van een ander kan kwetsend zijn en ongemakkelijk aanvoelen als het niet binnen jouw hekje staat. Dat betekent niet dat de ander niet in zijn recht staat om zijn of haar mening te plaatsen. Onze artikelen en de reacties kunnen zelfs provoceren zijn om je op een bepaalde manier aan het denken te zetten en wakker te schudden. Zolang dat gebeurd volgens onze huisregels staan wij dat toe en is dit in lijn met de visie van Spilwoord.

Ben je het ergens niet mee eens? Laat dan jouw visie horen in een reactie op het bericht of neem contact met ons op.