Spilwoord hanteert richtlijnen voor het schrijven van artikelen. Onze auteurs en columnisten houden zich hier aan en stukken die zij willen publiceren worden door onze eindredactie op deze richtlijnen getoetst.

Richtlijnen

 • De tekst mag in zogenaamde ongebonden taalgebruik (proza) worden geschreven, mits het de richtlijnen die hier beschreven staan hanteert. Dat betekent dat het in de vorm van een (wetenschappelijk) artikel, kort verhaal, essay, column of brief geschreven mag worden.
 • In de tekst komen tenminste twee visies of perspectieven voor. Deze hoeven niet perse lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar dit is wel de belangrijkste voorwaarde voor een tekst op Spilwoord
 • Schrijf in algemeen beschaafd Nederlands en zorg ervoor dat de tekst voor vrijwel iedereen goed te volgen is (bij voorkeur op taalniveau B1 of B2)
 • De keuze van het onderwerp is vrij aan de auteur. Wel verzoeken wij om een over actueel en hedendaags relevant onderwerp te schrijven of leg in je artikel een link naar de actualiteit
 • De huisregels voor commentaar gelden grotendeels ook voor het schrijven van een stuk voor Spilwoord, met name de punten onder de kop Wat mag absoluut niet?
 • De tekst kan in ongeveer 2 tot 6 minuten gelezen worden. Dat komt overeen met ongeveer 500 tot 1500 woorden
 • De tekst valt binnen de categorie Cultuur & media, Maatschappij, Sport of Technologie. Je mag als auteur aangeven voor welke categorie je geschreven hebt
 • Je mag een aantal tags aangeven die bij je artikel passen. Momenteel hanteren wij 3 tot 5 tags per artikel
 • Je mag een afbeelding meesturen die past bij jouw geschreven artikel. Dit moet wel een rechtenvrije afbeelding zijn die wij mogen plaatsen op onze website. Op websites als Pexels, Pixabay en Unsplash kun je vrij te gebruiken afbeeldingen vinden

Het aanleveren van een tekst

Als je een stuk geschreven hebt waarvan je denkt dat het een goede plek op Spilwoord heeft, dan kun je een verzoek indienen om het artikel op Spilwoord te laten publiceren. Houd je daarbij aan de volgende voorwaarden.

 • Vul alle informatie in bij het indienen van het artikel
 • Het artikel lever je in een bewerkbaar bestand aan. Dat kan een Microsoft Word (.doc of .docx), Google Docs (.gdoc) of OpenOffice (.odt) formaat zijn

Wat gebeurt er daarna?

Na het inzenden van jouw geschreven stuk proberen we binnen 6 weken je een reactie te geven. Je kunt een van de drie onderstaande reacties verwachten.

 1. Het artikel wordt niet goed bevonden en zal daarom niet op Spilwoord worden geplaatst
 2. Het artikel is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn. De redactie van Spilwoord zal via de mail aangeven wat er nog anders zou moeten. Het kan ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw ingestuurde stuk te bespreken
 3. Het artikel is van dusdanige kwaliteit dat er geen aanpassingen meer gedaan hoeven te worden door jou. Het kan zijn dat de redactie zelf kleine aanpassingen maakt voordat het artikel geplaatst wordt op onze website

Als het artikel geplaatst wordt

Als Spilwoord het artikel goed genoeg heeft bevonden kan het geplaatst worden op Spilwoord. Op welk moment dat gebeurt is aan ons. Spilwoord kan ook kleine aanpassingen aan de tekst aanbrengen voordat het geplaatst wordt op de website. Ten minste twee redacteuren zullen de tekst beoordelen voordat deze geplaatst wordt. Een van de hoofdredacteuren van Spilwoord zal de tekst plaatsen, eventueel onder jouw eigen naam. Je mag ervoor kiezen om onder een pseudoniem te schrijven of zelfs anoniem. Geef dat duidelijk aan, anders plaatsen wij jouw artikelen onder jouw echte naam.

De redactie kiest de meest geschikte categorie waar het bericht onder valt. Ook zal de redactie keuzes maken in de tags die bij het bericht horen en er zal een geschikte afbeelding kiezen bij het geschreven stuk. De categorie, tags en uitgelichte afbeelding mag door de auteur aangeleverd worden. De redactie van Spilwoord beslist wat uiteindelijk de definitieve categorie, tags en afbeelding worden.