Leestijd: 5 minuten

In het nieuws is er al lange tijd veel over ChatGPT te horen. Zo’n beetje elke nieuwssite en blog heeft er wel iets over geschreven. Het tempo waarin AI de laatste maanden een vlucht heeft genomen is enorm. De vraag is natuurlijk wat de voordelen van deze technologieën zijn en met in het bijzonder ChatGPT. Kortom, wat zijn de voor- en nadelen van ChatGPT?

Van tips & tricks over hoe je het kunt gebruiken tot de banen die ingepikt gaan worden door dit soort chatbots en tools die vallen onder de generatieve AI. Generative AI zoals het in het Engels heet is AI dat zelf iets creëert. Dat kunnen afbeeldingen, audiobestanden of muziek, programmeercode, video’s of stukken tekst zijn. In dat laatste is ChatGPT heel goed.

Wat is ChatGPT en hoe werkt het?

ChatGPT is een chattool waar machine learning aan de grondslag ligt. Met machine learning kun je een computer (of beter gezegd software) op eenzelfde soort manier laten leren als hoe dat gaat in het brein van een mens of dier. De manier waarmee dit gebeurt worden neurale netwerken genoemd. Dingen die de computer goed doet worden beloond en wat niet zo goed gaat wordt afgezwakt.

In het geval van ChatGPT gaat het om taal. Het is getraind om woorden achter elkaar te zetten. Door de software naar heel veel tekst te laten ‘kijken’ leert het als het ware taal en tekst te begrijpen. Als je dit vervolgens in een chatbot vorm aanbiedt, dan kan een gebruiker een vraag stellen. ChatGPT kan de vraag analyseren en geeft daar een logische volgorde van woorden als antwoord op. Toen de tool in het nieuws kwam was deze gebaseerd op GPT-3.5. Deze geeft op zo’n manier antwoord, dat dit heel natuurlijk overkomt. Alsof een mens het antwoord geeft.

Makkelijk voor een blog

Als een computer heel gemakkelijk een tekst kan schrijven en dit ook nog eens heel natuurlijk overkomt, dan is dat wel heel makkelijk voor een blog. Dat klopt, ChatGPT is heel goed in staat om een tekst te maken. Zo wordt het ook al heel veel ingezet voor blogs en zelfs voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen of het maken van huiswerk. Een verslag of een blog schrijven gaat dus heel snel en gemakkelijk. Je hoeft alleen een computer de opdracht te geven.

Het is goed om wat te oefenen met de vragen die je ChatGPT stelt. Des te beter de vraag, des te beter wordt de tekst die het genereerd. Je kunt daarbij heel duidelijk aangeven wat je in een tekst wilt hebben staan, wat de toon van de tekst moet zijn en hoe lang een artikel bijvoorbeeld ongeveer moet worden. ChatGPT houdt hier dan vervolgens rekening mee.

Omdat het een chattool is, kun je daarna doorvragen als je jouw tekst nog niet goed genoeg vindt. ChatGPT onthoudt hierbij wat het eerder gezegd heeft. Dus doorvragen blijft in de context van wat er al tussen jou en de tool uitgewisseld was.

De inhoud is niet altijd betrouwbaar

Je bespaart dus tijd bij het schrijven van een artikel, maar daar zitten ook wat nadelen aan vast. De tool zet zoals eerder gezegd alleen woorden achter elkaar die logisch lijkt. Daardoor ontstaan er goede zinnen en een lopende tekst. Echter kijkt ChatGPT niet naar de inhoud van de tekst. Of alles dus klopt zou je moeten controleren. Daarnaast is het niet altijd goed te herkennen of iets echt waar is. Sommige dingen brengt de tool alsof het feiten zijn. Daarbij kijkt het helemaal niet naar juiste bronnen. Het kijkt helemaal niet naar bronnen om het feit te checken. Het heeft heel veel teksten tot zich genomen en kan daarbij best juiste feiten benoemen, maar dat gebruikt hij niet per se om een tekst te genereren.

Verhalen die het schrijft kunnen daardoor compleet verzonnen zijn. Op zich niet erg. Er zijn genoeg schrijvers die een verhaal verzinnen en dus fictie schrijven. Het is alleen wat minder handig als je het inzet voor je huiswerk of wetenschappelijke paper die wel degelijk juiste data moet bevatten.

AI teksten zijn saai

De teksten die door AI gegenereerd worden voelen ook nog wat statisch en saai aan. Het genereert heel staccato teksten. Vaak zijn dit redelijk algemene en opsommende teksten. De AI is op enorm veel teksten getraind en daardoor wordt deze wat neutraal in zijn output. Daarnaast wil je vaak ook niet dat de computer hele uitgesproken meningen toont. Althans, dat is hoe we computer tot nu toe veel gebruikt hebben. Als hele logische machines waarbij we een objectieve output verwachten bij een specifieke input. Daar is geen ruimte voor subjectiviteit, ook niet van een computer. Misschien veranderd dat omdat we nu dit soort technologieën anders gaan inzetten.

Voor je blog kan het dus niet kwaad om een factcheck te doen. Daarnaast kun je van ChatGPT ook nog niet verwachten dat er een goed spreekwoord gebruikt wordt, mooie beeldspraak in de tekst gezet wordt of dat er een gevatte grap gemaakt wordt. De creativiteit is nog niet echt aanwezig in de teksten. Een oorzaak hiervan is dat de teksten die erin gestopt worden er ook uitkomen. We weten niet exact welke teksten er allemaal gebruikt zijn om de tool te trainen, maar redelijk algemene teksten en zinnen komen waarschijnlijk veel meer voor. Meer dan een spreekwoord of grap. Die algemene zinnen zullen dus meer gegenereerd worden.

Wat dat doet met de kwaliteit van teksten in het algemeen is de vraag. Een wat minder goede schrijver kan er voordelen uit halen, maar een goede en ervaren copywriter kan veel sneller hele goede teksten ontwikkelen met AI-tools. Of hierdoor een grotere kloof ontstaat tussen de normale en de goede tekstschrijvers is de vraag die we ons als maatschappij moeten afvragen. Dat kan namelijk ook betekenen dat AI bij gaat dragen aan de welvaartskloof.

Worden schrijvers nu vervangen door AI?

Bij Spilwoord in ieder geval niet. En waarschijnlijk ook niet op andere plekken. Het talent en de expertise van menselijke tekstschrijvers is nog nodig om goede teksten te schrijven. De teksten die ChatGPT schrijft zullen nog altijd door mensen gecontroleerd en geredigeerd worden. Al helemaal als je er een beetje leuke tekst van wilt maken in de schrijfstijl van jouw blog. ChatGPT heeft voor- en nadelen, maar het is nu vooral nog een handige tool om snel wat algemene teksten te schrijven. Het kan een schrijver helpen om sneller tot een richting te komen met zijn tekst, maar het is niet een tool die alles overneemt. Vooralsnog niet in ieder geval.


Dit artikel is door de redactie geschreven. We vroegen na het schrijven van dit artikel ChatGPT om een artikel te schrijven met het volgende als input: Kun je een artikel van ongeveer 500 woorden schrijven die twee kanten bekijkt over het gebruik van AI-tools om automatisch teksten te genereren voor blogs. Het artikel zou de lezer tot denken moeten aanzetten.

Benieuwd naar het artikel? Deze kun je hier lezen.