Leestijd: 4 minuten

Je kunt er tegenwoordig bijna letterlijk niet meer omheen: de deelscooter of leenfiets. Deze populaire vormen van gedeelde mobiliteit bieden gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig en snel van A naar B te komen, zonder de last van het bezitten van een eigen voertuig. Als je door een stadscentrum of op een populaire bestemming loopt, dan stuit je al snel op een stoep vol met deze scooters en fietsen. Handig voor als je er een nodig hebt, maar minder fraai als je er met bijvoorbeeld een kinderwagen langs wilt.

Op populaire plekken in de stad, zoals stadscentra en druk bezochte bestemmingen, staan de stoepen vol met slordig geparkeerde voertuigen van bedrijven als Felyx, Check, Go en Bolt. Hoewel ik niet tegen het bestaan van deze diensten ben, stoort het mij dat de scooters en fietsen lukraak overal in de stad worden achtergelaten. Dit leidt niet alleen tot een onaantrekkelijk straatbeeld, maar vormt ook vaak een obstakel voor voetgangers. Vooral mensen met kinderwagens en slechtzienden of mensen die slecht ter been zijn worden hierdoor flink gehinderd.

De opkomst van de deelscooters en fietsen

De opkomst van de deelscooters en fietsen is onmiskenbaar. Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet meer voor een groot bedrag een (elektrische) fiets, scooter of auto te kopen. Deze trend is begrijpelijk en verklaarbaar, aangezien het bezit van een voertuig gepaard gaat met kosten, zelfs als je het niet regelmatig gebruikt. Ze stellen mensen in staat om alleen een voertuig te gebruiken wanneer ze het daadwerkelijk nodig hebben, zonder de financiële lasten voor gebruik en onderhoud die gepaard gaan met het bezit van een voertuig. Bovendien bieden deelscooters en leenfietsen een praktische manier om het stadsverkeer te vermijden. In drukke steden, waar parkeerplaatsen schaars zijn en files aan de orde van de dag zijn, kunnen deze voertuigen je snel door het verkeer heen loodsen. Dit is vooral gunstig voor korte ritten, waarbij een eigen auto niet noodzakelijk is.

Deelscooters en fietsen staan vaak in de weg

Na het gebruik kan de gebruiker de scooter op aangewezen gebieden terugzetten. Zet hem neer, doe hem op slot en je kunt de, vaak elektrische scooter of e-bike achterlaten. De gebieden waar je de scooter of fiets mag achterlaten zijn nu nog best groot. Dit betekent dat de gebruiker hem willekeurig ergens neer kan zetten. Vaak wordt dat op de stoep gedaan, want je bent wel verantwoordelijk als gebruiker dat je het voertuig op een goed veilige plek zet.

Zeker als er een aantal scooters in een bepaalde straat gezet mogen worden, zie je dat deze vaak bij elkaar neergezet worden. De ruimte op de stoep is beperkt, zeker waar een stoep niet zo breed is. Al snel wordt hiermee de doorgang beperkt. Dat is extra lastig als je er met een rolstoel of scootmobiel er langs wilt, want je kunt dan niet eenvoudig even de stoep af om eromheen te gaan.

parkeer jij jouw deelscooter juist
Lokaal initiatief om slecht geparkeerde deelscooters te voorkomen.

Gaan regels dit probleem oplossen?

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het faciliteren van deze vormen van vervoer en het handhaven van de leefbaarheid van onze steden. Om dit te bereiken, moeten de deelscooter- en leenfietsbedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het correct parkeren en beheren van hun voertuigen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door duidelijke regels bij het gebruik van de voertuigen te stellen. De vraag is alleen of deze bedrijven deze verantwoordelijkheid zullen nemen.

Extra regels bij het uitgeven van vergunningen voor deze bedrijven kan een andere maatregel zijn die gemeentes kunnen toepassen. Zo zouden gemeentes speciale parkeervakken en plekken aan kunnen wijzen in de buurt van drukbezochte gebieden in de stad. In Eindhoven heeft de gemeente al speciale parkeervakken gemaakt. De verhuurbedrijven kunnen bij hun gebruikers aangeven dat de scooters en fietsen in deze speciale vakken terug geplaatst moeten worden. Technisch gezien is dat mogelijk, want de apps die bij deze deelscooters en -fietsen nodig zijn geven al aan waar je deze in de buurt terug moet plaatsen. De plekken worden alleen wat specifieker aangewezen.

Zijn er goede afspraken en is samenwerking nodig?

Mogelijk lost samenwerking met de lokale overheid en het aanpassen van de regels het probleem op. Het is een taak van de gemeenten om de infrastructuur en parkeergelegenheid van de deelvoertuigen op een georganiseerde en ordelijke manier te laten gebeuren. Zij moeten zorgen dat de steden begaanbaar blijven voor al hun inwoners, ook met het oogpunt op inclusiviteit en toegankelijkheid. Dat de stoepen vol gezet worden met slordig geparkeerde voertuigen helpt daar niet bij.

Wel is het goed dat gemeentes met dit soort partijen samenwerkt. Deelscooters, leenfietsen en deelauto’s zorgen ervoor dat de steden minder vol staan met auto’s en ook daardoor toegankelijker worden. De deelscooter is nu eenmaal een onderdeel van de grote steden geworden. Het kan veel goeds brengen op het gebied van duurzaamheid en zorgen voor een toegankelijke stad, mits er goede regels en gedragingen mee gepaard gaan. Hoe denk jij dat het probleem met de deelscooter het beste aangepakt kan worden? Of vind je dat ze uit de stad moeten verdwijnen?